Enterprise Europe Network - Nederland

Loopt u als ondernemer aan tegen problemen op de Europese interne markt? Of hebt u een meningsverschil met een overheidsinstantie in een ander EU-land over de interpretatie van Europees recht? SOLVIT kan uitkomst bieden en via haar netwerk uw zaak aankaarten bij de betreffende overheidsinstantie. Hoewel u ook als burger terecht kunt bij SOLVIT, gaat dit artikel over wat SOLVIT kan doen voor u als ondernemer. De dienstverlening is gratis.


Wat is SOLVIT?

SOLVIT is een informeel Europees netwerk. Het bemiddelt gratis voor ondernemers die een verkeerde toepassing van het EU-recht door een buitenlandse overheidsinstantie ervaren. Elk EU-land heeft een eigen SOLVIT-centrum, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Deze centra werken nauw samen met nationale overheidsinstanties in hun land om naar een oplossing te zoeken.

Wat kan SOLVIT Nederland voor u doen?

In ons land kunnen ondernemers met hun klachten terecht bij SOLVIT Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Let wel, SOLVIT Nederland kan uw klacht alleen in behandeling nemen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • er is sprake van een grensoverschrijdend probleem binnen de EU;
 • er is sprake van potentiële schending van het EU-recht;
 • een overheidsinstantie veroorzaakt de schending;
 • u hebt nog geen gerechtelijke stappen ondernomen.

Hoe werkt dit in de praktijk? Als ondernemer kunt u SOLVIT Nederland benaderen indien u van mening bent dat een ander EU-land zich niet houdt aan de Europese regels en u daardoor nadeel ondervindt. Op basis van uw klacht maakt SOLVIT Nederland een juridische analyse. Leidt dit tot de conclusie dat het EU-land zich niet aan de Europese regels heeft gehouden, dan stuurt SOLVIT Nederland uw klacht door naar het SOLVIT-centrum in dat EU-land. Wordt de klacht geaccepteerd, dan heeft het SOLVIT-centrum tien weken de tijd om tot een oplossing te komen met de betrokken overheidsinstantie.

SOLVIT Nederland kan helpen als u klachten betrekking hebben op:

 • vrij verkeer van goederen en diensten;
 • vrij verkeer van personen;
 • BTW-teruggave;
 • beroepskwalificaties;
 • sociale zekerheid;
 • rijbewijzen;
 • dubbele belastingen.

Voor Nederlandse bedrijven is het vrije verkeer van goederen uitermate belangrijk. U moet uw producten probleemloos kunnen leveren aan andere EU-landen zonder dat overheden u daarin tegenwerken. In voorkomend geval kan SOLVIT u de helpende hand bieden.

Praktijkvoorbeelden bemiddeling SOLVIT

Het volgende voorbeeld illustreert wat SOLVIT kan doen als een instantie van een ander EU-land het vrije verkeer van goederen verhindert.

Een Nederlands bedrijf dat afdekkingsvloeistoffen verkoopt in diverse EU-landen, probeerde ook toegang te krijgen tot de Belgische markt. Dit werd echter geweigerd door de autoriteiten aldaar. Het Nederlandse bedrijf was het daarmee oneens en zocht hulp bij SOLVIT Nederland. Op diens beurt verrichtte SOLVIT Nederland onderzoek en stelde het volgende vast. De Europese regels over het vrij verkeer en wederzijdse erkenning van goederen verbieden EU-landen dat zij toegang weigeren van producten uit andere EU-landen. Wederzijdse erkenning houdt in dat wanneer een product op rechtmatige gronden op de markt is gebracht in een EU-land, elk ander EU-land dat product moet accepteren. De klacht was volgens SOLVIT terecht en voldoende aanleiding om via bemiddeling te zorgen dat de Belgische autoriteiten het Nederlandse bedrijf uiteindelijk toegang verleende tot haar markt. De toelating werd versneld door het opstellen van een verklaring van wederzijdse erkenning.

Omgekeerd helpt SOLVIT Nederland bedrijven uit andere EU-landen als een Nederlandse autoriteit onjuist handelt. Opnieuw een voorbeeld.

Een bedrijf uit Letland diende bij SOLVIT Nederland een klacht in over dubbele belastingen. Het bedrijf verhandelt goederen via Nederland en Duitsland en verkoopt die uiteindelijk in Letland. Omdat het bedrijf reeds belasting betaalt in eigen land, vraagt het jaarlijks belastingteruggave aan in Nederland. In 2019 weigerde de Belastingdienst om een teruggave te doen, een beslissing die volgens EU-regels onterecht is. Nadat SOLVIT dit probleem had aangekaart bij de collega’s van de Belastingdienst, kreeg het Letse bedrijf de dubbel betaalde belasting terug.

Kortom, het is goed te weten dat SOLVIT Nederland uitkomst kan bieden als uw zakelijke activiteiten in andere EU-landen worden bemoeilijkt door overheidsregels die niet stroken met EU-wetgeving.

Contact SOLVIT

U kunt contact opnemen met SOLVIT Nederland via telefoon 070-3797708 of e-mail solvit@minezk.nl. Een andere mogelijkheid is dat u uw klacht meldt via SOLVIT-webpagina Hulp vragen aan SOLVIT.

Meer informatie

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.