Enterprise Europe Network - Nederland

CE-Markering

EEN heeft kennis van CE-markering

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en).
Ook importeurs en distributeurs dragen de verantwoordelijkheid om producten op de markt te brengen die CE-conform zijn.

Voor een aantal industriële productgroepen geldt dat u deze alleen mag verhandelen in de Europese Economische Ruimte (EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) als zij zijn voorzien van een CE-markering. Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn product voldoet aan alle Europese wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet uitsluitend de feitelijke maker van het product, maar ook degene die het product in de EER onder eigen  naam of merk in de handel brengt in de EU. Naast de fabrikant dragen ook importeurs en distributeurs verantwoordelijkheid dat zij producten op de markt brengen die CE-conform zijn voor zover een EU-richtlijn dit voorschrijft.

Voorbeelden van producten waarvoor CE-markering is vereist:

– Elektr(on)ische producten;
– Gastoestellen;
– Drukapparatuur;
– Machines;
– Bouwproducten;
– Persoonlijke beschermingsmiddelen;
– Speelgoed.

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van vragen over CE-markering.

Behoefte aan meer info?
Stuur dan een contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.