Enterprise Europe Network - Nederland

Europese Wetgeving

Ondernemers hebben dagelijks te maken met wetgeving

Denk bijvoorbeeld aan wetgeving op het gebied van douaneprocedures, productveiligheidseisen, ARBO-voorschriften, milieuregels, overheidsaanbestedingen en intellectuele eigendom.

Voor een groot deel hebben deze  regels hun oorsprong in Europese richtlijnen, verordeningen en besluiten die de EU-landen moeten vertalen naar hun nationale wetgeving. De Europese wetgeving is erop gericht om de nationale regels van de lidstaten zoveel mogelijk te stroomlijnen en zo het onderlinge handelsverkeer in de EU optimaal te vergemakkelijken.

Verschillende wetgevingen

Hoewel  in  de afgelopen decennia veel is bereikt, blijven nog veel verschillen bestaan in wetgevingen van de EU-landen. Voorbeelden daarvan zijn vennootschapsrecht, belastingwetgeving en de vereiste taal voor informatie op productetiketten en –handleidingen. Ook de overheidsinstituten die zorgdragen voor de uitvoering en controle op de wet zijn in elk EU-land weer anders. Eveneens zijn aanvraag- en goedkeuringsprocedures  per lidstaat anders geregeld.

Meer informatie

Het is belangrijk en nuttig  dat u enige kennis heeft van de Europese wettelijke kaders bij zakendoen in de EU. Het Enterprise Europe Network wil u graag helpen bij het vergaren van  de noodzakelijke informatie op dit punt . Voor een eerste algemene  kennismaking met EU-wetgeving wijzen wij u op de webpagina EU-Wetgeving van RVO.

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.