Enterprise Europe Network - Nederland

Uw mening telt!

Wilt u weten hoe u invloed kunt uitoefenen op het Europees beleid en wetgeving?

Wij informeren u graag. Uw feedback kan worden meegenomen in een vervolgtraject van een beleidsvoorstel.

De highlights van de mogelijkheden voor beleidsinspraak op EU-niveau vindt u op webpagina’s ‘Inspraak’ en ‘Betere regelgeving’ van de Europese Commissie.

Uw mening

Al in de voorfase van beleidsontwikkeling in de EU kunt u reageren op zogenoemde routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen. Hierin informeert de Commissie belanghebbenden over nieuwe initiatieven, evaluaties en geschiktheidscontroles.

Feedback

Uw feedback wordt meegenomen in het vervolgtraject van het beleidsvoorstel. Via online openbare raadplegingen kunt u uw mening geven over nieuwe beleids- en wetgevingsvoorstellen van de Commissie en over evaluaties van bestaand beleid. De meeste openbare raadplegingen duren 12 weken. Feedback is zelfs nog mogelijk nadat de Commissie een verordening, richtlijn of besluit  heeft vastgesteld. In de nabije toekomst kunt u ook reageren op ontwerpen van gedelegeerde besluiten en belangrijke uitvoeringsbesluiten.

Vragen

Ondervindt u als ondernemer hinder van de gevolgen van EU-wetgeving (of het ontbreken daarvan) of wilt u invloed uitoefenen op het Europese beleid? Neem contact met ons op. Het is goed om te weten dat deze dienstverlening gratis is!

Behoefte aan meer info?
Stuur dan een contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.