Enterprise Europe Network - Nederland

DISCLAIMER

Enterprise Europe Network Nederland wordt in Nederland o.a. uitgevoerd door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. RVO.nl werkt in opdracht van de overheid en de Europese Unie en is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regeling.

Bezoekt u binnenkort een van onze vestigingen?

Bij bezoek aan alle vestigingen is een geldig identiteitsbewijs verplicht (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Zonder identiteitsbewijs verlenen wij u geen toegang. Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties kunnen wij niet accepteren.

Informatie op de website

RVO.nl streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Overheidspublicaties en auteursrecht

Op sommige Nederlandse overheidspublicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken. Andere overheidspublicaties zijn in Nederland geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met auteursrecht. Wel mag het werk worden gekopieerd en gepubliceerd, behalve als er op het werk staat vermeld dat het auteursrecht is voorbehouden.
 
De Auteurswet is ook van toepassing op publicatiemiddelen als internetsites. Alleen op die onderdelen van de internetsite waarvan RVO.nl de maker is (degene die werk tot stand heeft gebracht en persoonlijke stempel op heeft gedrukt) kan auteursrecht rusten. Dit wordt hierbij dan aangegeven.

E-mailbeleid

Indien u een vraag stelt aan RVO.nl, dan streven wij ernaar u binnen 48 uur een reactie te geven.

E-maildisclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:

  • RVO.nl geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
  • RVO.nl geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailberichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:

  • Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
  • Een e-mailbericht zogenoemde computervirussen kan bevatten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Anti-spam

Deze website maakt voor het weren van ongewenste berichten (spam) gebruik van MolloM webservice. Bij het versturen van een invulformulier op deze website aanvaardt u dat de ingevulde gegevens geanalyseerd en opgeslagen worden voor anti-spamdoeleinden en kwaliteitsbewaking. Meer informatie kunt u vinden in de Webservice privacy policy van MolloM.

Er bestaat een kleine kans dat uw bericht ten onrechte wordt aangemerkt als spam en ons niet bereikt. Als het bericht voor u een groot belang vertegenwoordigt, adviseren wij u om bij ons na te vragen of het is ontvangen.

Privacy

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hanteert het privacybeleid zoals gepubliceerd op de website rijksoverheid.nl.

Gebruik van cookies

RVO.nl gebruikt cookies om webstatistieken te verzamelen. Daarmee kunnen wij de website beter afstemmen op de wensen van bezoekers. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies door RVO.nl? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Lees meer over cookies en het gebruik ervan door RVO.nl op de pagina ‘Cookies en RVO.nl’.

Open document format (ODF)

Documenten die RVO.nl via internet of e-mail aanbiedt, kunt u ook verkrijgen in ODF. Vraag erom via odf@rvo.nl.

The Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl) encourages entrepreneurs in sustainable, agrarian, innovative and international business. It helps with grants, finding business partners, know-how and compliance with laws and regulations. The aim is to improve opportunities for entrepreneurs and strengthen their position. RVO.nl works at the instigation of ministries and the European Union.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.