Enterprise Europe Network - Nederland

brazil

 

 

 

 

Woensdag 1 juli van 14.00 tot 17.00 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een interactieve workshop, inclusief aansluitende netwerkborrel, over de actuele marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van biomassa (bio-energie en bio based economy) in Brazilië.

In opdracht van RVO heeft Ecofys een marktstudie uitgevoerd naar de marktkansen voor de Nederlandse biomassa sector in Brazilië. De conclusie van deze studie is dat Brazilië interessant is en kansen biedt. De grootste kansen liggen op de gebieden onderzoek, technologie levering en ontwikkeling en het opwaarderen van verschillende biomassa (rest)stromen en afval naar hoogwaardige producten.

Naast kansen zijn er ook zaken die de markttoetreding bemoeilijken zoals protectionisme, bureaucratie en complexe regelgeving. Een goed doordachte marktstrategie is daarom noodzakelijk.

Deze workshop biedt een uitstekende gelegenheid om de marktkansen in Brazilië te leren kennen. Door de interactieve opzet van de workshop krijgt u ook de kans om met andere bedrijven en partijen kennis, ervaringen en visies uit te wisselen. Dat kan het begin zijn van clustervorming van complementaire bedrijven om het aanbieden van integrale oplossingen mogelijk te maken. De adviezen naar aanleiding van de workshop worden opgenomen in het definitieve eindrapport.

 Waarom deelnemen?

  • U krijgt in korte tijd een goed beeld van de mogelijkheden die de Braziliaanse biomassa markt te bieden heeft. Maar ook de knelpunten komen aan de orde.
  • U komt direct in contact met Nederlandse collega ondernemers.
  • De bijeenkomst kan bijdragen aan het ontwikkelen van business cases.
  • U krijgt gelegenheid om uw visie te geven op welke ondersteuning vanuit de overheid verleend zou moeten worden en wat de sector zelf kan oppakken.
  • U kunt uw wensen en gedachten over aanvullende activiteiten kenbaar maken.
  • U krijgt inzicht in diverse mogelijkheden van de overheid om (startende) ondernemers in Brazilië te ondersteunen bij marktintroductie.

 Beoogde deelnemers

  • Nederlandse bio-energie bedrijven en bedrijven die actief zijn in de biobased economy en interesse hebben in de Braziliaanse markt.
  • Brancheorganisaties voor biomassa/biobased bedrijven.
  • Handel en logistieke partijen.
  • (Semi)overheden.

 In het kort

Wat Workshop Marktkansen Bio-energie en Biobased Economy in Brazilië
Voor wie Deze workshop staat open voor bedrijven en organisaties die interesse hebben om de Braziliaanse markt te betreden.
Wanneer Woensdag 1 juli van 14.00-17.00 uur, inclusief netwerkborrel.
Inloop vanaf 13.30 uur.
Kosten Er zijn aan deze workshop geen kosten verbonden maar aanmelden is verplicht i.v.m. toegangscontrole en catering.
Waar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Croeselaan 15, 3521 BJ UTRECHT
Aanmelding Uiterlijk 24 juni 2015 via email: kees.mokveld@rvo.nl
Programma Programmaonderdelen zijn

–      achtergronden van de samenwerking met Brazilië,
–      biomassa in Brazilië, potentieel en kansen,
–      praktische ervaringen in Brazilië,
–      ondersteuning vanuit de overhead.

Een definitief programma volgt één week voor de bijeenkomst.

 Meer informatie?

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Kees Mokveld
Telefoon: 088 6022313
E-mail: kees.mokveld@RVO.nl

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.