Enterprise Europe Network - Nederland

Heeft u innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen rond de thema’s waterstof en maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart)? En wilt u zakendoen en contacten leggen in het Verenigd Koninkrijk? Neem dan op donderdag 7 en maandag 11 oktober 2021 deel aan deze virtuele handelsmissie met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (tbc).

Deze missie is volledig virtueel. U hoeft dus niet op reis.

Voor wie?

De missie richt zich op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof (energietransitie) en maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart), en die de samenwerking met het VK op deze thema’s de komende jaren willen ontwikkelen. We nodigen met name ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Missiethema’s

Waterstof (energietransitie) met als focus:

 • productie, denk aan de combinatie met offshore wind op de Noordzee voor de productie van groene waterstof;
 • opslag en transport, bijvoorbeeld hergebruik van de gasinfrastructuur (zowel Nederland als het VK hebben een uitgebreide aardgasinfrastructuur en zetten stappen in het geschikt maken van die infrastructuur voor waterstof);
 • gebruik/toepassing, zoals industriële havens, mobiliteit, zwaar transport en maritieme toepassingen;
 • onderzoek en innovatie, onder meer in de elektrolyseketen voor het produceren van groene waterstof.

Maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart) met als focus:

 • digitalisering en optimalisering van havenfaciliteiten: het proces waarbij havens technologische en data-ontwikkelingen toepassen. Ze doen dat om hun bedrijfsvoering en persoons- en goederenstromen te verbeteren en te stroomlijnen. Dit gebeurt bij veel verschillende toepassingen. Van digitalisering van basisprocessen tot het gebruik van de nieuwste innovaties op het gebied van detectie, dataverwerking en geautomatiseerde processen;
 • digitalisering van scheepvaart, onder meer autonome schepen en systemen: autonome systemen helpen de operationele veiligheid te verbeteren voor veel verschillende taken, zoals bijvoorbeeld het afmeren van schepen aan kades en dokken, het loodsen en lossen;
 • energietransitie in de maritieme sector, onder meer decarbonisatie van scheepsbrandstoffen:
 • toepassing van waterstof, LNG, biobrandstoffen, synthetische brandstoffen, ammonia, methanol; afvang van CO2;
 • kennisuitwisseling en innovatiesamenwerking op bovengenoemde deelgebieden binnen de maritieme sector.

Kansen in de sectoren maritiem en waterstof

Het Verenigd Koninkrijk (VK, oftewel Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) staat in de top 5 van belangrijkste handelspartners voor Nederland. De export bedroeg in 2020 ruim € 57 miljard, ondanks het vertrek uit de Europese Unie.

Kansen in waterstof:

In maart 2020 heeft de Nederlandse overheid haar waterstofvisie uitgebracht. De overheid ziet een belangrijke rol weggelegd in de economie voor schone waterstof. Nederland richt zich op het vormgeven van een markt, het gereedmaken van infrastructuur en de ontwikkeling van productie, diverse toepassingen en importketens. In april 2021 werd bekend gemaakt dat € 338 miljoen van het Nationaal Groeifonds is gereserveerd voor waterstof en groene chemie. Omdat groene waterstof op dit moment nog niet economisch rendabel is, is innovatie op dit gebied hard nodig. Nederland trekt hierin graag op met andere landen.

Het VK heeft waterstof ook als één van de prioriteiten aangewezen in het 10-puntenplan voor een groene industriële revolutie. Het land zet in op 5GW productiecapaciteit van ‘low-carbon hydrogen’ in 2030. De Britse overheid investeert £ 240 miljoen vanuit het Net Zero Hydrogen Fund. De Britse waterstofstrategie is in juli 2021 uitgekomen.

Deze missie komt daarmee op een goed moment om samenwerking op het gebied van waterstof vorm te geven. Het VK en Nederland hebben bovendien een vergelijkbare gasinfrastructuur. Die kunnen zij gebruiken voor het transport van waterstof. Beide landen hebben als ‘North Sea Neighbours’ een unieke positie om samen te werken aan de koppeling van offshore wind en groene waterstof, en toepassingen in bijvoorbeeld mobiliteit, havens en industrie.

Kansen in maritiem:

Het VK en Nederland gebruiken vergelijkbare langetermijndoelstellingen en prioriteiten in hun maritieme strategieën. Innovatie, vergroening van de maritieme sector en verduurzaming van de complete logistieke keten (van verduurzaming van zee- en binnenvaart tot duurzaam wegtransport naar het achterland) staan bij beide landen centraal in hun strategie.

Ook liggen er kansen voor samenwerking rondom slimme havenontwikkeling, met het oog op de verduurzaming van de maritieme industrie.

Voorlopig programma

Bekijk hier het conceptprogramma

Doorlopende programma-elementen tijdens de missie:

 • afspraken met lokale bedrijven en kennisinstellingen op eigen initiatief via het online B2match-platform;
 • online georganiseerde matchmaking op maat op basis van uw bedrijfsprofiel (hiervoor geldt een meerprijs).

U volgt het programma via het online platform B2match. Via dit platform kunt u ook andere deelnemers virtueel ontmoeten, online afspraken maken en op eigen initiatief op zoek gaan naar interessante partijen. U moet hiervoor zelf een goed bedrijfsprofiel voor aan maken, waarbij u ook gebruik kunt maken van bijvoorbeeld brochures en videomateriaal.

Matchmaking

Vrije matchmaking (inclusief)

Elke missiedeelnemer kan op eigen initiatief matchmakingafspraken met andere missiedeelnemers inplannen via het online B2match-platform. Deelname aan deze ‘vrije matchmaking’ is bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Individuele matchmaking (exclusief)

Aanvullend kunt u tegen bijbetaling ook ‘matchmaking op maat’ aanvragen. Hierbij maakt een professionele matchmaker voor u rond 5 gerichte matchmakingafspraken (ook buiten de missiedeelnemers). Dit gebeurt op basis van uw bedrijfsprofiel en uw specifieke behoeften.

Deze vorm van matchmaking wordt per organisatie aangeboden, dus niet per individuele deelnemer.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze virtuele missie bedragen € 250 per Nederlandse organisatie (maximaal 2 deelnemers, deze prijs geldt ook bij 1 deelnemer). Elke 3e en volgende deelnemer betaalt € 125. Dit is inclusief ‘vrije matchmaking’.

Voor individuele matchmaking op maat betaalt uw organisatie € 250 extra.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze virtuele missie? Meld u dan aan vóór 27 augustus 2021. Deelname aan individuele matchmaking is na deze datum niet meer mogelijk. Let op: elke deelnemer moet zich apart inschrijven. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

Deelnemende bedrijven moeten binnen de genoemde structuur en thema’s van het programma vallen. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Alexander van der Kaa, projectleider missies
E: alexander.vanderkaa@rvo.nl

Jos Hermsen, projectleider missies
E: jos.hermsen@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse ambassade in Londen, het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester en betrokken brancheorganisaties.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u bij aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

 

 

Nederland als internationale samenwerkingspartner

Met deze missie nodigen wij onze buitenlandse partners uit tot samenwerking in het zoeken naar oplossingen voor mondiale uitdagingen. Nederland werkt samen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en wil een partner zijn in technologische en maatschappelijke oplossingen voor een betere wereld.

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.