Aansprekende voorbeeldprojecten FP7

In het kader van de FP7 evaluatie tijdens het Nederlandse voorzitterschap hebben de ministeries van OCW en EZ bijgaand boekje samengesteld met FP7 voorbeeldprojecten uit alle lidstaten, die volgens deze […]