Enterprise Europe Network - Nederland

Met enige regelmaat publiceert de Europese Commissie zogenoemde ‘openbare raadplegingen’ over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk aan belastingheffing, milieumaatregelen, veiligheid op de werkplek, enz., enz.

Deze raadplegingen – ook wel consultaties genoemd – bieden burgers, bedrijven, overheden en andere instellingen de mogelijkheid hun mening te geven over Europese beleid of wetgeving.

Op 6 februari 2018 publiceerde de Commissie een consultatie over de herziening van de EU-definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO), in ons land beter bekend als het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Een herziening van de bestaande definitie heeft mogelijk consequenties voor MKB-bedrijven die onder de huidige definitie nog in aanmerking komen voor bepaalde nationale en Europese regelingen. Denk o.a. aan staatssteun, structuurfondsen en onderzoek & innovatie (Horizon 2020).

Daarnaast speelt de definitie een belangrijke rol bij het toekennen door de EU van bepaalde administratieve vrijstellingen en tariefverlagingen, zoals bij de REACH-verordening (chemische stoffen).

Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken aan de Europese Commissie? Vul dan het online vragenformulier in van deze consultatie. U kunt dit doen tot uiterlijk 6 mei 2018, dus wees op tijd. Na afloop van de consultatie zal de Commissie de reacties bekendmaken.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ton.durieux@rvo.nl
Adviseur EU-wetgeving en CE-markering

Meer informatie:
– Europese Commissie – Openbare raadpleging over de herziening van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen
– EUR-Lex – Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

 

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.