Enterprise Europe Network - Nederland

A

Uw vraag: “Kan ik als MKB-ondernemer een stem laten horen in Brussel over Europese regels die mijn bedrijf raken?Ons antwoord: “Jazeker kunt u dat en Enterprise Europe Network wil u daar graag bij helpen!

De Europese Commissie neemt wensen, zorgen en klachten van MKB-bedrijven zeer serieus en biedt u diverse mogelijkheden om invloed uit te oefenen op EU-beleid en -wetgeving. Neem contact op met Enterprise Europe Network en wij adviseren u over verschillende feedback mogelijkheden die er voor u zijn.

Bij sommige MKB-bedrijven bestaat de indruk dat er ‘over hun hoofden heen’ wordt geregeerd vanuit Brussel en dat de Commissie allerlei maatregelen bedenkt zonder het MKB daarin actief te betrekken. Grote bedrijven oefenen via lobbyisten nog enige invloed uit bij de totstandkoming van beleid en wetgeving in de EU, maar voor kleinere ondernemers zouden mogelijkheden voor beleidsbeïnvloeding niet of nauwelijks aanwezig zijn. Toch is dit beeld dat ‘Brussel’ geen oog heeft voor de belangen van het MKB volstrekt onjuist. Sterker nog, de Commissie kent een sleutelrol toe aan het MKB als het gaat om economische groei in de EU. Om die reden werd in 2008 de ‘Small Business Act for Europe‘ aangenomen. In deze wet heeft de Commissie een stevige basis neergelegd dat het MKB in staat moet stellen om deze sleutelrol te vervullen.

SME Envoy

In het verlengde van deze wet heeft de Commissie een zogenoemde SME Envoy aangesteld die zorgt voor het optimaliseren van de communicatie tussen de Commissie en het MKB in Europa. Als MKB belangenbehartiger ziet de SME Envoy erop toe dat de Commissie het ‘Think Small First‘ beginsel consequent toepast. Dit impliceert dat de Commissie reeds in de ontwerpfase van nieuw beleid en wetgeving er naar streeft om deze optimaal ‘SME friendly’ te maken. Dit doet zij o.a. door het opnemen van wettelijke bepalingen die moeten voorkomen dat het MKB onevenredig zwaar wordt belast. Verder verricht de Commissie regelmatig onderzoek onder MKB stakeholders bij het voorbereiden van nieuwe maatregelen.

 Invloed uitoefenen

Ook via Enterprise Europe Network kunt u als MKB-ondernemer invloed uitoefenen op het Europese beleid en wetgeving. Om het MKB actief te betrekken bij beleidsvorming en nieuwe regels heeft de Commissie de zogenoemde ‘Interactive Policy Making‘ (IPM) in het leven geroepen. Via IPM wil de Commissie inzicht krijgen in de wensen, zorgen en klachten van MKB-bedrijven die het gevolg zijn van knelpunten of hiaten in de Europese regelgeving. Op dit punt kunt u de hulp inroepen van Enterprise Europe Network.

Zo kunnen wij uw klacht of wens als een geanonimiseerde ‘SME Feedback case’ onder de aandacht brengen bij de Commissie. Op haar beurt raadpleegt de Commissie de ingezonden cases bij het verbeteren of vernieuwen Europese wetgeving. Een goed onderbouwde case kan bijdragen tot de gewenste aanpassingen in de EU-regels.

 Laat u horen

Daarnaast houdt Enterprise Europe Network u op de hoogte van online raadplegingen die de Commissie initieert op onderwerpen die relevant zijn voor uw bedrijf. Door het invullen en indienen van vragenlijsten kunt u uw ervaringen, zorgen en wensen kenbaar maken aan de Commissie en dus ook op deze wijze invloed uitoefenen op het Europese beleid.

Als daaraan voldoende aanleiding of behoefte bestaat, organiseert Enterprise Europe Network zogenoemde SME panels. Dit zijn veelal thematisch of sectoraal ingestoken discussiebijeenkomsten via welke Enterprise Europe Network peilt wat er leeft onder MKB-bedrijven op allerlei gebied. Enterprise Europe Network rapporteert de bij deze bijeenkomsten gesignaleerde suggesties aan de Commissie die deze vervolgens kan gebruiken als basis voor het ontwikkelen van nieuw beleid of aanpassen van bestaand beleid.

Samengevat

Bent u MKB-ondernemer en ondervindt u knelpunten bij zakendoen in de EU die het gevolg zijn van Europese regelgeving (of ontbreken daarvan) of wilt u graag actief invloed uitoefenen op de totstandkoming van Europese beleid, neem dan contact met ons op. Onze dienstverlening is geheel gratis!

Enterprise Europe Network.
Telefoon: 088-6024210
E-mail: info@enterpriseeuropenetwork.nl

Algemene informatie over raadplegingen, discussies en andere tools waarmee u een actieve rol kunt spelen in de Europese beleidsvorming vindt u op:

 

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.