Enterprise Europe Network - Nederland

socketHet is u waarschijnlijk niet ontgaan dat op 20 april 2016 maar liefst 8 bestaande richtlijnen op het gebied van CE-markering zijn opgevolgd door nieuwe richtlijnen. En later dit jaar kunt u nog een 3-tal nieuwe richtlijnen tegemoet zien.

Om welke productgroepen gaat het precies en wat houden de nieuwe richtlijnen in? Gaat er veel veranderen?

Geheel vernieuwd zijn de richtlijnen op het gebied van:
– laagspanning
– electromagnetische compatibiliteit,
– meet- en weegapparatuur
– explosieven
– apparatuur voor gebruik in explosiegevaar ruimten
– drukvaten van eenvoudige vorm
– liften.

Eerder dit jaar – dus vóór 20 april – traden vernieuwde richtlijnen in werking voor pyrotechnische artikelen, pleziervaartuigen en waterscooters.

En er komt nog meer aan. In juni, juli en september treden nieuwe richtlijnen in werking voor respectievelijk radioapparatuur, drukapparatuur en uitrustingen voor zeeschepen.

Maar waarom deze nieuwe richtlijnen? De voornaamste reden is het ‘New Legal Framework’ (NLF) van de Europese Commissie. Het NLF is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 756/2008 en Besluit nr. 768/2008/EG en heeft ten doel om resterende belemmeringen voor het vrije verkeer van producten weg te nemen en zo de handel in goederen tussen EU-landen te vergemakkelijken.

CE-markering

In de NLF wordt een stevige rechtsgrond vastgesteld voor accreditatie en markttoezicht in de EU en wordt de betekenis van CE-markering verduidelijkt en geconsolideerd. Ook zorgt het NLF voor het actualiseren, stroomlijnen en standaardiseren van allerlei bepalingen in de richtlijnen. Denkt u daarbij aan definities, criteria voor het aanwijzen en aanmelden van ‘notified bodies’, procedures voor conformiteitsbeoordelingen, verantwoordelijkheden voor marktdeelnemers en traceerbaarheidsvereisten.

Dankzij het NLF is nu meer eenduidigheid en duidelijkheid gekomen in de diverse richtlijnen, wat niet alleen ‘prettig’ is voor markttoezichthouders en ‘notified bodies’, maar ook voor u als bedrijf en marktdeelnemer. Zo zetten de richtlijnen helder uiteen wat de wettelijke verplichtingen zijn van elk van de afzonderlijke groepen marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs en distributeurs). Ook wordt nu duidelijker aangegeven welke procedures fabrikanten moeten volgen als het gaat om de conformiteitsbeoordeling van hun producten.

Nieuw is dat fabrikanten en importeurs beiden hun (1) naam, (2) geregistreerde handelsnaam of merknaam en (3) contactadres op het product moeten vermelden. Is dat niet mogelijk, dan mag dat op de verpakking of op een begeleidend document. Verder moet op het product een identificatiemiddel worden aangebracht (o.a. type-, partij-, serie- of modelnummer). Is dat vanwege de omvang of de aard van het product technisch niet mogelijk of onleesbaar, dan mag dat op de verpakking of op een begeleidend document. De ‘EG-verklaring van overeenstemming’ wordt in de nieuwe richtlijnen een ‘EU conformiteitsverklaring’ genoemd.

Met uitzondering van de richtlijn radioapparatuur blijven de essentiële eisen aan producten ten opzichte van de ingetrokken richtlijnen nagenoeg onveranderd.

Meer informatie kunt u vinden bij :
– European Commission – New Legislative Framework http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
– RVO – CE-markering – nieuwe wetgevingskader http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ce-markering/nieuwe-wetgevingskader
– RVO – CE-markering – Overzicht CE-richtlijnen http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ce-markering/overzicht-ce-richtlijnen.

U kunt ook mailen naar Ton Durieux voor meer informatie.

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.