Enterprise Europe Network - Nederland

In de week van 11 tot en met 15 juni bracht koning Willem Alexander een bezoek aan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Op 15 juni vond het bezoek aan Litouwen plaats.

In het kader van dit bezoek is door de ambassade in samenwerking met RVO een seminar georganiseerd over Duurzame Energie. Onderwerpen tijdens dit seminar waren: LNG, windenergie, bio-energie en energie startups.

De ondersteuning werd verleend vanuit het Programma Energie Internationaal (PEI) dat RVO uitvoert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit RVO waren Henk van Elburg voor windenergie en Kees Kwant voor bio-energie aanwezig. Kees Mokveld organiseerde vanuit de energie de matchmaking met Enterprise Lithuania.

In Litouwen is biomassa de belangrijkste bron van duurzame energie. Onder het motto “Van het (Russisch) gas af” heeft men de afgelopen 5 jaar 80% van de verwarmingsinstallaties omgebouwd van gas naar duurzame biomassa. In deze sector is een CO2 reductie van 60% bereikt. In een workshop lieten 7 Nederlandse bedrijven zien hoe biomassa verder opgewerkt kan worden tot pyrolyse olie of getorreficeerde biomassa, en hoe de Nederlandse duurzaamheidscriteria geïmplementeerd kunnen worden. De Litouwse biomassa sector verwacht hier aan te kunnen voldoen en een belangrijke leverancier voor Nederland voor de biobased sector te kunnen worden.

Windenergie speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de Nationale Energie 2050 strategie: in 2050 moet minstens 65% van de opgewekte elektriciteit uit windenergie bestaan. Geïnspireerd door de spectaculaire kostenontwikkelingen in Nederland (offshore wind energie zonder subsidie) wordt in Litouwen naast onshore nu ook offshore windenergie als potentieel kansrijk gezien. Dit beeld is tijdens het staatsbezoek nog verder versterkt door de presentaties van RVO en prominente offshore wind bedrijven als Nuon/Vattenvall, Van Oord en Boskalis.

De dag werd afgesloten met een actieve matchmaking sessie waarin de deelnemende bedrijven uit Nederland en Litouwen afspraken hebben gemaakt over gezamenlijke vervolgactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Henk van Elburg, Kees Kwant en Kees Mokveld

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.