Enterprise Europe Network - Nederland

Heeft u bij het zakendoen met een land te maken met handelsbelemmeringen? En geven die problemen bij uw export? Meld het aan de Europese Commissie. Sinds kort doet u dat direct zelf via de Access2Markets website. Daarmee helpt u ook andere EU-ondernemers.

Handelsbelemmeringen zijn een grote hinderpaal bij het zakendoen. Denk dan aan onverwachte producteisen, beperkingen op het aantal te exporteren producten, dure douaneprocedures, moeizame of dure vergunningverleningen of simpelweg een exportverbod.

Het is belangrijk dat u ze meldt, zodat alle EU-ondernemers kunnen zien dat dit speelt bij een bepaald land. De Europese Commissie kan dan ook in gesprekken met deze landen proberen om de belemmeringen weg te nemen.

Ervaart u handelsbelemmeringen? Meld ze!

  • Meld uw klacht bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeker als u snel een oplossing nodig heeft. Dat kan via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of via 070-3485264. Het Meldpunt bespreekt de klacht met u en bekijkt wat de meest passende actie is.
  • Geef uw klacht ook door via de EU-portal voor export: Access2Markets. Via het formulier op de contactpagina geeft u aan welke problemen u ervaart bij het exporteren. De Europese Commissie kan de problemen dan verhelpen.

De contactpersoon van het Meldpunt Handelsbelemmeringen en de medewerkers van de Europese Commissie helpen u graag bij het indienen van uw klacht. Bovendien zal de Europese Commissie alle informatie als vertrouwelijk behandelen.

Overzicht handelsbelemmeringen op Access2Markets

Het doorgeven van meldingen via Access2markets helpt alle ondernemers in de Europese Unie. De Europese Commissie krijgt op deze manier beter in kaart waar de handelsbelemmeringen plaatsvinden, en kan daarover in gesprek met de betrokken landen.

Op basis van meldingen uit de hele Europese Unie houdt Access2Markets een overzicht bij van alle handelsbelemmeringen in landen buiten de EU. U kunt in het overzicht selecteren op:

  • maatregelen per land
  • maatregelen per sector
  • maatregelen per sector én per land

Dit is niet alleen handig voor exporteurs die al zakendoen in het buitenland. Het kan ook handig zijn als u nog niet weet met welk land u zaken wilt gaan doen voor uw product.

Handelsbelemmering binnen de EU? Dan naar SOLVIT

Het kan ook zijn dat u binnen de EU handelsbelemmeringen ervaart omdat de Europese regels niet correct worden nageleefd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een overheidsinstantie zich niet houdt aan de regels met betrekking tot de interne markt. Dit kunt u melden bij SOLVIT.

Meer weten?

Meta-informatie hoofdinhoud

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.