Enterprise Europe Network - Nederland

Blue guide 2016De Europese Commissie wil feedback van ondernemers over richtsnoeren voor de implementatie van artikel 4 van Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en de conformiteit van producten.

Deze verordening – die EU-landen vanaf 21 juli 2021 moeten toepassen – versterkt en moderniseert het markttoezicht op non-food producten om burgers te beschermen tegen onveilige en niet-conforme producten en om marktdeelnemers een gelijk speelveld te bieden.

Artikel 4 van de verordening eist dat er voor producten die vallen onder CE-markering een marktdeelnemer in de EU moet zijn die informatie kan verstrekken aan en kan samenwerken met markttoezichtautoriteiten van de EU-lidstaten.

De verordening vereist eveneens dat de Europese Commissie ten behoeve van marktdeelnemers en markttoezichtautoriteiten richtsnoeren opstelt voor de praktische uitvoering van artikel 4.

Graag ontvangt de Europese Commissie uw feedback over ontwerp-richtsnoeren die zij heeft samengesteld. U kunt deze ‘draft guidelines’ ontvangen door een verzoek te sturen aan GROW-B1@ec.europa.eu. Zorg dat u uw feedback uiterlijk op 17 april 2020 indient op ditzelfde e-mailadres.

Verder organiseert De Europese Commissie een bijeenkomst voor belanghebbenden over deze richtsnoeren. Deze vindt plaats op vrijdag 21 februari 2020 in Brussel. Wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan vóór 14 februari aan via dit formulier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees snel!

Meer informatie:

European Commission: Your input wanted for guidelines related to the regulation on market surveillance and compliance of products

European Commission: Stakeholder meeting on guidelines related to the regulation on market surveillance and compliance of products

EUR-Lex – Markttoezicht en conformiteit van producten – Samenvatting Verordening EU 2019/1020

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.