Enterprise Europe Network - Nederland

De Blauwe Gids van 2022 geeft helder inzicht in de wettelijke producteisen in de EU/EER

De Europese Commissie heeft onlangs de Blauwe Gids van 2022: richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU uitgebracht.

Deze online publicatie is onmisbaar voor ondernemers die moeten zorgen dat producten die zij in de EU in de handel brengen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en prestatie. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om industriële non-food producten die onder CE-markering vallen.

Onderwerpen die in de Blauwe Gids aan bod komen zijn:

– de regulering van het vrije verkeer van goederen;

– de toepassing van de EU-harmonisatiewetgeving;

– de spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen;

– producteisen;

– conformiteitsbeoordeling;

– accreditatie;

– markttoezicht;

– het vrije verkeer van producten binnen de EU;

– internationale aspecten EU-wetgeving bij het verhandelen van producten.

De Blauwe Gids richt zich op de lidstaten van de EU en daarnaast op Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. In zekere mate gelden de instructies van de Blauwe Gids eveneens in Zwitserland en Turkije.

Nieuw in de Blauwe Gids van 2022 is de aandacht voor Verordening (EU) 2019/1020 die betrekking heeft op markttoezicht en conformiteit van producten. De verordening eist dat voor bepaalde producten die in de EU in de handel worden gebracht, een in de EU gevestigde marktdeelnemer aanwezig moet zijn die desgevraagd door een markttoezichtautoriteit informatie kan verstrekken en/of taken uitvoert. De verordening speelt o.a. bij het via verkoop op afstand aanbieden van producten aan eindgebruikers in de EU.

Meer informatie:

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.