Enterprise Europe Network - Nederland

brazil

 

 

 

 

Op 20 april 2015 vond bij RVO in Den Haag de bijeenkomst over “Marktkansen voor de Nederlandse zon PV sector in Brazilië” plaats. Onder de ruim 30 deelnemers bevonden zich veel bedrijven uit de Nederlandse PV sector. Ook kennisinstellingen waren aanwezig. 

Op de bijeenkomst werden de resultaten van de marktverkenning Zon PV in Brazilië gepresenteerd. Onderzoeksbureau Transfer LBC heeft het onderzoek uitgevoerd en presenteerde de gegevens.

Conclusies van de marktverkenning

Samengevat luiden de conclusies uit het rapport: De Braziliaanse overheid zet in op diversificatie van de energiemix en kijkt daarbij nadrukkelijk naar zonne-energie. Echter in Brazilië is nog nauwelijks sprake van een PV industrie dus hier liggen op korte termijn de belangrijkste kansen voor de Nederlandse PV industrie. Dit werd bevestigd door Nico Schiettekatte, Innovatieraad in São Paulo. “Het is nu het moment om die kansen te pakken”.

Advies

Het advies luidt om als consortium de Braziliaanse markt verder te gaan verkennen, gebruik makend van het postennetwerk en het instrumentarium van RVO en overige specialisten die bij de marktentree kunnen ondersteunen

Opmerkelijk gegeven dat uit het onderzoek kwam is dat Nederland in Brazilië voor wat betreft zon PV niet bekend staat als een land met hoogwaardige technologie. Daar moet dus ook aan gewerkt worden.

Aandachtspunten

Naast kansen zijn er ook hordes die genomen moeten worden zoals het ingewikkelde importtraject, de bureaucratie en de “local content” eisen. Mevrouw Balsa van de Braziliaanse ambassade in Den Haag erkent dat deze hordes er zijn maar geeft daarbij aan dat ze vooral als een kans gezien moeten worden. Heb je deze hordes eenmaal genomen dan heb je immers een grote voorsprong op de concurrentie.

Kansen

Om een goede kans van slagen te hebben op de Braziliaanse markt is het aangaan van samenwerkingsverbanden met het lokale bedrijfsleven cruciaal. Hierbij valt te denken aan in Brazilië gevestigde onderzoeksinstituten, projectontwikkelaars, potentiele toeleveranciers, bedrijven met productiecapaciteit, energieadviseurs, installatie en onderhoudsbedrijven, etc.

Vanuit de Nederlandse ambassade ligt er momenteel een voorstel voor een verkennende zon PV missie naar Brazilië ten tijde van de Intersolar beurs die van 1-3 september 2015. wordt gehouden in São Paulo. Intersolar is de grootste zonne-energie beurs van Zuid-Amerika.

Vanuit het TKI SolarEnergy wordt de oproep gedaan aan bedrijven en kennisinstellingen om indien zij interesse hebben om de Braziliaanse PV markt verder te verkennen dit vóór 5 mei 2015 vrijblijvend kenbaar te maken bij Wijnand van Hooff van het TKI SolarEnergy, via office@tkisolarenergy.nl .

Informatie

Meer informatie over de studie en andere Brazilië gerelateerde vragen is te verkrijgen bij Kees Mokveld van RVO.

Telefoon: 088-602 23 13
E-mailkees.mokveld@rvo.nl

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.