Enterprise Europe Network - Nederland

octrooicenter-samenwerkingOctrooicentrum Nederland (OCNL) en Enterprise Europe Network (EEN) ondertekenden op 26 april 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Inzet is om geregistreerde octrooien vanuit de Databank Octrooilicenties binnen het internationale netwerk van EEN breder te promoten.

De Databank Octrooilicenties van OCNL biedt octrooihouders de gelegenheid om hun octrooi ter licentie aan te bieden aan geïnteresseerden. De databank, die van start ging in 2015, bevat nu zo’n 400 octrooien.

Netwerk
EEN gaat deze octrooien actief promoten binnen zijn netwerk van meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen. Een geweldige boost voor de Databank Octrooilicenties, die kansen biedt voor ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra in binnen- en buitenland om partner te worden in de nieuwste technologieën uit Nederland.

Licenties
Doel van de samenwerking is om buitenlandse relaties van het EEN-netwerk gericht te wijzen op de mogelijkheid om licentieovereenkomsten aan te gaan voor geoctrooieerde producten en processen van Nederlandse mkb-ers en onderzoeksinstellingen.

Octrooien optimaal benut
EEN en OCNL benaderen samen octrooihouders waarvan, via de Databank Octrooilicenties, bekend is dat zij geïnteresseerden zoeken die een licentie willen afnemen op hun octrooi. Dit kunnen zij per thema (bijvoorbeeld biotechnologie) of economische sector (chemie) uitvoeren. Medewerkers van EEN stellen daarna zogeheten technology offers op, die zij gericht sturen naar relaties in hun netwerk. Zo wil RVO.nl bijdragen aan een optimale benutting van octrooien zonder daarbij actief als bemiddelaar op te treden.

Meer informatie?
Lees meer over de databank octrooilicenties. Mailen met Peter van Dongen, adviseur Intellectueel Eigendom bij OCNL of Hans Kamphuis, adviseur bij EEN, kan ook.

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.