Nederland

Duurzaam voedselsysteem – opzetten van een EU-kader (vragenlijst voor MKB-bedrijven)

In het verlengde van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie de zgn. Farm to Fork Strategy (F2F) aangenomen die de overgang naar een duurzaam voedselsysteem in de EU moet ondersteunen.

Voor de uitvoering van deze strategie wordt nu gewerkt aan het Framework for Sustainable Food Systems (FSFS), een horizontale kaderwet die de Europese Commissie in 2023 zal presenteren.

De FSFS bevat definities, algemene beginselen en doelstellingen en vormt de basis voor vereisten en verantwoordelijkheden van alle actoren in het EU-voedselsysteem. Ook worden daarin de wettelijke kaders beschreven voor duurzaamheidsetikettering en duurzaam inkopen en aanbesteden van levensmiddelen. De FSFS moet consumenten en overheden in staat stellen om duurzame voedselkeuzes te maken. Daarnaast worden nieuwe governancesystemen ingevoerd die gericht zijn op een actievere betrokkenheid van burgers en belanghebbenden.

Via de online vragenlijst Sustainable food system – setting up an EU framework (Survey for SMEs) wil de Europese Commissie standpunten van MKB-bedrijven over dit beleidsinitiatief verzamelen.

Het Enterprise Europe Network (EEN) moedigt u aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Rechtsboven in de vragenlijst selecteert u uw taalvoorkeur. Hebt u de vragenlijst ontvangen van of via EEN Nederland? Vul dan bij vraag 1 de volgende alfanumerieke identificatiecode in: NL00286. U kunt de vragenlijst zonodig tussentijds opslaan en deze op een later tijdstip aanvullen of voltooien.

Houd u de deadline goed in de gaten. Vult u de vragenlijst in uiterlijk vóór 30 oktober 2022.

Meer informatie:

Europese Commissie:

Deel dit artikel via uw kanalen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

ook Interessant:

Wij gebruiken cookies om te zorgen dat we een zo optimaal functionerende website voor u kunnen maken.